Vad gör man på en pärlträff?

Enkelt svar är att man umgås och pärlar med folk som har samma intresse.